top of page
 Transpotation  บริการรถรับ-ส่ง ไปเกาะช้าง

ผู้โดยสารโปรดทราบ ขณะนี้ ทางเราได้เปิดบริการเดินรถแล้ว โดยมีรอบรถดังตารางด้านล่าง
ผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง  โปรดจองล่วงหน้า อย่างน้อย 1-2 วัน 
เพื่อความสะดวกในการเดินทาง โปรดระบุ สถานที่ขึ้นรถ และ จุดหมายปลายทางที่ชัดเจน

 

  หมายเหตุ :

 • รถให้บริการรับถึงที่พักของท่าน

 • ราคาตั๋วโดยสารจำหน่ายเป็นที่นั่งสำหรับ 1 ท่านและรวมค่าตั๋วเรือเฟอร์รี่แล้ว

 • กรุณาจองล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 2 วัน

 • หากท่านต้องการเดินทางในเส้นทางอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่ม หรือต้องการจองตั๋วโดยสาร กรุณาติดต่อที่

       หมายเลขโทรศัพท์ 080-769-2291 หรือ081-354-5696, 095-296-9194
ID Line : pank1000mb
E-mail ; wipapon1000mb@gmail.com

 ราคานี้รวม :

      - น้ำมันรถ
      - คนขับรถ
      - ค่าทางด่วนพิเศษ
      - ตั๋วเรือเฟอร์รี่ เรือข้ามฟากเกาะช้างเท่านั้น

 

     หมายเหตุ :

 • รถให้บริการรับถึงที่พักของท่าน

 • ราคาตั๋วโดยสารจำหน่ายเป็นที่นั่งสำหรับ 1 ท่านและรวมค่าตั๋วเรือเฟอร์รี่แล้ว

 • กรุณาจองล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 2 วัน

 • หากท่านต้องการเดินทางในเส้นทางอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่ม หรือต้องการจองตั๋วโดยสาร กรุณาติดต่อที่

       หมายเลขโทรศัพท์ 080-769-2291 หรือ 081-354-5696 , 0952969194
ID Line : pank1000mb
E-mail ; wipapon1000mb@gmail.com

2.png

        หมายเหตุ :

 • รถให้บริการรับถึงที่พักของท่าน

 • ราคาตั๋วโดยสารจำหน่ายเป็นที่นั่งสำหรับ 1 ท่านและรวมค่าตั๋วเรือเฟอร์รี่แล้ว

 • กรุณาจองล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 2 วัน

 • หากท่านต้องการเดินทางในเส้นทางอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่ม หรือต้องการจองตั๋วโดยสาร กรุณาติดต่อที่

       หมายเลขโทรศัพท์ 080-769-2291 หรือ081-354-5696
ID Line : pank1000mb
E-mail ; wipapon1000mb@gmail.com

bottom of page